Skip to main content
Muut

Vuoden 2021 teoshaku 26.10.-23.11.2020

By 26.10.202013 marraskuun, 2020No Comments

Vuonna 2021 Olohuone 306,4km² -kaupunkitaidefestivaali tähtää korkealle… tai matalalle

Vuoden 2021 Olohuone-festivaalin teema on KORKEAmatala.

Haastamme taiteentekijät leikittelemään tällä vastakkain-, vierekkäin- tai rinnakkainasetelmalla oman tulkintansa mukaisesti.

Festivaalin teoskokonaisuus on perinteisesti koostunut sopivasta sekoituksesta ns. “korkeaa” ja “matalaa” taidetta. Mukaan on valikoitunut niin taiteellisesti haastavampia kuin kevyemmin lähestyttäviäkin teoksia. Korkeaa tai matalaa voi olla taide itsessään fyysisesti: se voi ulottua korkealle tai olla ulottumatta, ja sijaita korkealla tai matalalla kaupunkitilassa. Myös kynnys taiteelle voi olla korkea tai matala: kynnys taiteen tekemiselle, taiteen kohtaamiselle ja sen sisäistämiselle.

Saavutettavuus

Kynnys taiteen saavuttamiselle voi olla korkea tai matala.

Yksi Olohuoneen perusarvoista on aina ollut taiteen saavutettavuus. Festivaali pyrkii perinteisesti tuomaan taiteen julkisesti esille kaupunkitilaan, kaikille mahdollisimman esteettömästi kohdattavaksi. Vuonna 2021 haastamme taiteilijat ja taideteokset leikittelemään tällä kynnyksellä ja ajatuksella saavutettavuudesta. Mikä luo kynnyksen taiteen saavuttamiselle? Onko kynnys fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen…? Mikä nostaa ja laskee tuota kynnystä? Entä mikä motivoi taiteen kokijaa ylittämään korkeankin kynnyksen?

Kaupunkitilan eri tasot – vertikaalinen kaupunkitila

Entä jos taide ei sijaitsekaan silmien tasolla tai käden ulottuvilla? Katsommeko koskaan ylös älypuhelimen ruudulta huomataksemme jotain välittömän näköpiirimme ulkopuolella?

Olohuoneen yhtenä perusideana on paikkasidonnaisen taiteen esille tuominen. Taide voi esiintyä kaupunkitilassa lukemattomissa eri muodoissa, sijainneissa ja tasoissa. Vuonna 2021 haastamme taiteilijamme ajattelemaan kaupunkia nyt erityisesti vertikaalisesti, ja miettimään taideteoksen muotoa ja sijoittelua korkeussuunnassa.

Olohuone 306,4km²

Olohuone 306,4km² on kaupunkitaiteeseen keskittyvä festivaali, joka järjestetään vuosittain kesäkuun alussa. Mukaan hakevat teokset voivat olla ympäristö- tai yhteisötaidetta, installaatioita, performansseja, tanssia, työpajoja, esityksiä, virtuaalitodellisuuksia, maalauksia, äänitaidetta, videoita, tarinoita, juhlia – kaikkea, minkä voi käsittää taiteeksi. 

Taiteen alueena on 306,4 neliökilometriä, siis koko Turku. Paikkasidonnaisuus on tapahtuman ydin. Tapahtuma on yleisölle ilmainen ja siitä pyritään tekemään myös muutoin helposti saavutettava. Sen tavoitteina ovat arkisen ympäristön toisin kokeminen sekä vuorovaikutuksen kehittäminen mahdollistamalla taiteen kohtaaminen odottamattomissa tiloissa ja tilanteissa. 

Olohuone 306,4km² -kaupunkitaidefestivaalin (3.-5.6.2021) teoshaku on auki 26.10.-23.11.2020.

Ehdota meille teostasi osaksi kesän 2021 tapahtumaa. Etsimme teoksia sekä festivaalille kaupunkiympäristöön toteutettavaksi, että festivaaliklubeille.

Teosehdotuksia voivat tarjota yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat osat:

  • Työsuunnitelma ja aikataulu.
  • Todenmukainen budjetti, jossa on eriteltyinä matka- ja materiaalikulut.
  • Lyhyt kuvailu ehdottamastasi teoksesta ja sen tavoitteista (max. 200 sanaa).
  • Yksityiskohtainen teossuunnitelma (max. yksi A4), josta käy ilmi teoksen muoto/rakenne, tarvittavat materiaalit, koko, sijoituspaikka, teoksen kesto sekä sen säänkestävyys. Teoksen toteuttamisvastuu on taiteilijalla.
  • (Tarvittaessa) teosta havainnollistavat liitteet.

Teoshaku päättyy 23.11.2020 klo 23.59. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen taideyhdistys.olohuone@gmail.com. Hakemuksen otsikon tulee olla muodossa “Teoshaku: Nimesi”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Taideyhdistys Olohuoneen hallitus käsittelee ehdotukset kahden kutsutun asiantuntijan kanssa, ja tekee valinnat vuodenvaihteessa. Kaikkiin teosta ehdottaneisiin otetaan yhteyttä, kun festivaalin teokset on valittu. Tapahtumaan mukaan valituista ja suunnitelman mukaan toteutuneista teoksista maksamme n. 300 euron suuruisen teospalkkion sekä materiaalikuluja. Rahoituspäätösten varmistuttua keväällä 2021 vahvistamme teoskohtaiset budjetit, joiden matka- ja materiaalikulut aiempina vuosina ovat olleet noin 100–700 €/teos. Yhdistyksemme hankkii teoksille toteutusluvat.

Kysymykset ja teosehdotukset sähköpostilla: taideyhdistys.olohuone@gmail.com


 

Open call for submissions for Olohuone is open!

In year 2021 Olohuone 306,4km² urban art festival is aiming high… or low? Olohuone 306,4km² is an urban art festival held annually in the beginning or June in Turku. The artwork can be environmental, community art, performances, installations, dance, music, workshops, virtual realities, paintings, audio or video art, stories, events – anything that can be comprehended as art. The canvas for the art is 306,4 square kilometres, the entire city of Turku.

The theme for the year 2021 is HIGHlow.

Propose your artwork for the summer 2021 festival (3.-5.6.2021). We’re looking for pieces to be placed around the city during the festival and also the festival clubs.

Artwork submissions can be offered by individuals, working groups and communities. The application must include the following parts:

  • Working plan and schedule.
  • Realistic budget with specified travel and material expences.
  • Short description of the piece and its goals. (max. 200 words).
  • Detailed artwork plan (max. one A4), that defines the form/structure of the piece, necessary materials, the artwork’s size, placement, duration and weather-resistanse. The responsibility of the artwork’s execution lies with the artist.
  • (If needed) attachments to demonstrate the artwork.

The open call for submissions expires 23.11.2020 at 23:59. Send your application via e-mail for taideyhdistys.olohuone@gmail.com. The title must be in form: “Teoshaku: Your name”. Applications that arrive late will not be processed.

The board of Olohuone art association handles the applications with two invited experts in January. We will contact every applicant when the artworks for the festival have been selected. For the selected pieces that will be executed as planned, we will pay a compensation of about 300 euros, plus material expenses. We will confirm the budgets for each piece in spring, when the funding conclusions are confirmed. In previous years the travel and material expenses have been about 100-700€/piece. Our association will get the necessary permits.

Questions / more information: taideyhdistys.olohuone@gmail.com