Skip to main content
Muut

Festivaalin 2020 teoshaku auki 25.11.-15.12.2019

By 22.11.201910 joulukuun, 2019No Comments

(In English below)

Vuonna 2020 Olohuone 306,4km² -kaupunkitaidefestivaali viettää 15-vuotis-juhlavuottaan!

Festivaalin vapaamuotoisena ja -ehtoisena teemana toimivat ensi vuonna juhlat ja juhlavuus, vaikka poikkeuksellisesti varsinaista teemaa ei juhlavuonna olekaan. Olohuone kannustaa taiteilijoita päästämään luovuutensa valloilleen ja toteuttamaan näyttäviä (tai kuuluvia, tuntuvia, koskettavia…!) teoksia koristamaan Turkua ensi kesänä Olohuoneen 15-vuotisen kaupunkitaidetaipaleen kunniaksi.

Olohuone 306,4km² on kaupunkitaiteeseen keskittyvä festivaali, joka järjestetään vuosittain kesäkuun alussa. Mukaan hakevat teokset voivat olla ympäristö- tai yhteisötaidetta, installaatioita, performansseja, tanssia, työpajoja, esityksiä, virtuaalitodellisuuksia, maalauksia, äänitaidetta, videoita, tarinoita, juhlia – kaikkea, minkä voi käsittää taiteeksi. Jo 15 vuoden iän saavuttava taideyhdistys tahtoo juhlavuotenaan panostaa erityisesti festivaalin näkyvyyteen ja näyttävyyteen, sekä kääntää katseen tulevaisuuden lisäksi myös menneisyyteen, tapahtuman monivuotiseen historiaan.

Taiteen alueena on 306,4 neliökilometriä, siis koko Turku. Paikkasidonnaisuus on tapahtuman ydin. Tapahtuma on yleisölle ilmainen ja siitä pyritään tekemään myös muutoin helposti saavutettava. Sen tavoitteina ovat arkisen ympäristön toisin kokeminen sekä vuorovaikutuksen kehittäminen mahdollistamalla taiteen kohtaaminen odottamattomissa tiloissa ja tilanteissa. 

Olohuone 306,4km² -kaupunkitaidefestivaalin (4.-6.6.2020) teoshaku on auki 25.11-15.12.2019.

 

Ehdota meille teostasi osaksi kesän 2020 tapahtumaa. Etsimme teoksia sekä festivaalille kaupunkiympäristöön toteutettavaksi, että festivaaliklubeille.

 

Teosehdotuksia voivat tarjota yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat osat:

  • Työsuunnitelma ja aikataulu.
  • Todenmukainen budjetti, jossa on eriteltyinä matka- ja materiaalikulut.
  • Lyhyt kuvailu ehdottamastasi teoksesta ja sen tavoitteista (max. 200 sanaa).
  • Yksityiskohtainen teossuunnitelma (max. yksi A4), josta käy ilmi teoksen muoto/rakenne, tarvittavat materiaalit, koko, sijoituspaikka, teoksen kesto sekä sen säänkestävyys. Teoksen toteuttamisvastuu on taiteilijalla.
  • (Tarvittaessa) teosta havainnollistavat liitteet .

 

Teoshaku päättyy 15.12.2019 klo 23.59. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen taideyhdistys.olohuone@gmail.com. Hakemuksen otsikon tulee olla muodossa “Teoshaku: Nimesi”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

 

Taideyhdistys Olohuoneen hallitus käsittelee ehdotukset kahden kutsutun asiantuntijan kanssa tammikuussa. Kaikkiin teosta ehdottaneisiin otetaan yhteyttä, kun festivaalin teokset on valittu. Tapahtumaan mukaan valituista ja suunnitelman mukaan toteutuneista teoksista maksamme vähintään 300 euron suuruisen teospalkkion sekä materiaalikuluja. Rahoituspäätösten varmistuttua keväällä 2020 vahvistamme teoskohtaiset budjetit, joiden matka- ja materiaalikulut aiempina vuosina ovat olleet noin 100–700 €/teos. Yhdistyksemme hankkii teoksille toteutusluvat.

 

Lisätietoa: taideyhdistys.olohuone@gmail.com

Raakel Salminiitty (pj.) 040 5112282

 


 

Open call for submissions for Olohuone is open!

In year 2020 Olohuone 306,4km² urban art festival celebrates its 15th year! Next year the festival only has an informal and voluntary theme: celebration! We encourage artists to let their minds fly and create impressive artwork to be seen, heard, felt or experienced in Turku next summer.

Olohuone 306,4km² is an urban art festival held annually in the beginning or June in Turku. The artwork can be environmental, community art, performances, installations, dance, music, workshops, virtual realities, paintings, audio or video art, stories, events – anything that can be comprehended as art. The canvas for the art is 306,4 square kilometres, the entire city of Turku.

Propose your artwork for the summer 2020 festival (4.-6.6.2020). We’re looking for pieces to be placed around the city during the festival and also the festival clubs.

Artwork submissions can be offered by individuals, working groups and communities. The application must include the following parts:

– Working plan and schedule.
– Realistic budget with specified travel and material expences.
– Short description of the piece and its goals. (max. 200 words).
– Detailed artwork plan (max. one A4), that defines the form/structure of the piece, necessary materials, the artwork’s size, placement, duration and weather-resistanse. The responsibility of the artwork’s execution lies with the artist.
– (If needed) attachments to demonstrate the artwork.

The open call for submissions expires 15.12.2019 at 23:59. Send your application via e-mail for taideyhdistys.olohuone@gmail.com. The title must be in form: “Teoshaku: Your name”. Applications that arrive late will not be processed.

The board of Olohuone art association handles the applications with two invited experts in January. We will contact every applicant when the artworks for the festival have been selected. For the selected pieces that will be executed as planned, we will pay a compensation of at least 300 euros, plus material expenses. We will confirm the budgets for each piece in spring, when the funding conclusions are confirmed. In previous years the travel and material expenses have been about 100-700€/piece. Our association will get the necessary permits.

 

Questions / more information: taideyhdistys.olohuone@gmail.com

Raakel Salminiitty, chairman
040 5112282