Skip to main content
Muut

Kesän 2019 teoshaku avoinna 19.10-18.11.

By 19.10.20185 marraskuun, 2018No Comments

Vuonna 2019 Olohuone 306,4km² -kaupunkitaidefestivaalin teemana on Välitilaratkaisu. Olohuone kannustaa taiteilijoita etsimään erilaisia paikkoja, jotka voivat olla niin kaupunkitilan, elämän kuin taiteenkin välitiloja.

”Välitila ei tavallisesti ole suuri, mutta mielikuvituksellisia ratkaisuja on sitäkin enemmän.”

Välitilaratkaisu on usein välttämätön. Kaupunki on täynnä epätiloja, tyhjiä ja unohdettuja tiloja, kuolleita tiloja. Elämässä on muutosvaiheita, erilaisia välitiloja. Välitiloja löytyy kaikkialta: arjesta, kodista ja ihmissuhteista. Kaupungeista, maaseuduilta ja arkkitehtuurista. Välitilaratkaisu kuitenkin viittaa myös ratkaisuun. Voiko taide olla ratkaisu? Jos näin on, mikä on ongelma? Tarvitaanko ratkaisuja ja jos tarvitaan, mitkä ovat välitilaratkaisut? Onko välitila ongelma vai kenties jo itsessään ratkaisu?

”Välitilan tulee kestää kolhut, lämmöt ja roiskeet.”

Olohuone 306,4km² on kaupunkitaiteeseen keskittyvä festivaali, joka järjestetään vuosittain kesäkuun alussa. Mukaan hakevat teokset voivat olla ympäristö- tai yhteisötaidetta, installaatioita, performansseja, tanssia, työpajoja, esityksiä, virtuaalitodellisuuksia, maalauksia, äänitaidetta, videoita, tarinoita, juhlia – kaikkea, minkä voi käsittää taiteeksi. Taiteen alueena on 306,4 neliökilometriä, siis koko Turku.

Olohuone 306,4km² -kaupunkitaidefestivaalin (6.-8.6.2019 ) teoshaku auki 19.10-18.11.2018.

”Helppo loihtia luonnetta ja tunnelmaa moneen makuun.”

Ehdota meille teostasi osaksi kesän 2019 tapahtumaa. Etsimme teoksia sekä festivaalille kaupunkiympäristöön että festivaaliklubeille. Teosehdotuksia voivat tarjota yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat osat:

 

  • Työsuunnitelma ja aikataulu.
  • Todenmukainen budjetti, jossa on eriteltyinä matka- ja materiaalikulut.
  • Lyhyt kuvailu ehdottamastasi teoksesta ja sen tavoitteista (max. 200 sanaa).
  • Yksityiskohtainen teossuunnitelma (max. yksi A4), josta käy ilmi teoksen muoto/rakenne, tarvittavat materiaalit, koko, sijoituspaikka, teoksen kesto sekä sen säänkestävyys. Teoksen toteuttamisvastuu on taiteilijalla.
  • (Tarvittaessa) teosta havainnollistavat liitteet.

 

Teoshaku päättyy 18.11.2019 klo 23.59. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen taideyhdistys.olohuone@gmail.com. Hakemuksen otsikon tulee olla muodossa “Teoshaku: Nimesi”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

 

 

Taideyhdistys Olohuoneen hallitus käsittelee ehdotukset kahden kutsutun asiantuntijan kanssa marraskuun aikana. Kaikkiin teosta ehdottaneisiin otetaan yhteyttä, kun festivaalin teokset on valittu. Tapahtumaan mukaan valituista ja suunnitelman mukaan toteutuneista teoksista maksamme vähintään 300 euron suuruisen teospalkkion sekä materiaalikuluja. Rahoituspäätösten varmistuttua keväällä 2019 vahvistamme teoskohtaiset budjetit, joiden matka- ja materiaalikulut aiempina vuosina ovat olleet noin 100–700 €/teos. Yhdistyksemme hankkii teoksille toteutusluvat.

Lisätietoa: taideyhdistys.olohuone@gmail.com

Suvi Kiukas (vpj) 050 5423582

Lainaukset K-Rauta.fi

 

_________

 

 

Open call for submissions for Olohuone opens!

In 2019 the theme for Olohuone 306,4km² -urban art festival is Interspace solution. Olohuone encourages artists to look for different spaces or states that work as interspaces or intestices for either the city, life or art.

”Interspace is usually not big, but with imagination, there can be ever more solutions.”

A solution for interspace is often essential. City is full of interspaces, empty, forgotten and dead spaces. Life has states of change, different interstices. Interspaces can be found anywhere: in every-day life, home, relationships, cities, countryside and architecture.
When it comes to solutions for interspaces, can art be the solution? If it can, what is the problem? Is the problem the interspace, or can it perhaps work as a solution itself? Do we need solutions and if we do, what are the interspace solutions?

”The interspace has to endure dents, heat and splatter.”

Olohuone 306,4km² is a festival focusing on urban art. The artwork can be environmental, community or performance art, installations, dance, workshops, performances, virtual realities, paintings, audio art, videos, stories, events – everything, that can be comprehended as art. The canvas for the art is 306,4 square kilometers, the entire Turku.

Olohuone 306,4km² – urban art festival’s (6.-8.6.2019 ) open call for submissions is open 19.10-18.11.2018

”With interspaces it’s easy to conjure character and atmosphere for every taste.”

Propose your artwork for the summer 2019 festival. We’re looking for pieces to be placed around the city during the festival and also the festival clubs.

Artwork submissions can be offered by individuals, working groups and communities. The application must include the following parts:

  •  Working plan and schedule.
  • Realistic budget with specified travel and material expences.
  • Short description of the piece and its goals. (max. 200 words).
  • Detailed artwork plan (max. one A4), that defines the form/structure of the piece, necessary materials, the artwork’s size, placement, duration and weather-resistanse. The responsibility of the artwork’s execution lies with the artist.
  • (If needed) attachments to demonstrate the artwork.


The open call for submissions expires 18.11.2019 at 23:59. Send your application via e-mail for taideyhdistys.olohuone@gmail.com. The title must be in form: “Teoshaku: Your name”. Applications that arrive late will not be processed.

The board of Olohuone art association handles the applications with two invited experts in November. We will contact every applicant when the artworks for the festival have been selected. For the selected pieces that will be excecuted as planned, we will pay a compensation of at least 300 euros, plus material expences. We will confirm the budgets for each piece in spring, when the funding conclusions are confirmed. In previous years the travel and material expences have been about 100-700€/piece. Our association will get the necessary permits.


More info: taideyhdistys.olohuone@gmail.com

Suvi Kiukas (VP) 050 5423582

www.olohuone.org

The quotes: K-Rauta.fi