Meri Hietala & Antti Ahonen – Ahtautuminen

Laji:
Performanssi
Paikka:
Avajaisklubi, Baaribaari
Aika:
8.6.

Sarja kehollisia tutkimusmatkoja kaupunkitilaan. Osa matkoista toteutetaan työryhmän kesken ja esitetään festivaalilla valokuvien muodossa, osa retkistä on avoimia yleisölle.

Ahtautuminen on menetelmä jota taiteilijat Hietala ja Ahonen ovat tutkineet useamman vuoden ajan. Ajatuksena on etsiä mielenkiintoisia tiloja ja järjestää niihin kehollisia tutkimusmatkoja. Ympäristöstä etsitään erityisesti kiinnostavia koloja, onkaloita ja aukkoja joihin retkikunta lähetetään. Metodiin kuuluu, että retkikunta riisutaan aina ensin kaikesta teknologiasta sekä tekstiileistä.

Maailman muuttuessa virtuaalisemmaksi ja digitaalisemmaksi, teos antaa vastapainoksi vahvoja kehollisia ja tilallisia kokemuksia. Performanssilla pyritään luomaan herkkiä tilanteita, joissa kokija vedetään pois mukavuusalueeltaan ja haastetaan miettimään uudelleen henkilökohtaisen tilansa rajoja ja suhdetta ympäristöönsä.

Meri Hietala (s.1980) on Kouvolassa RASi637 -taiteilijayhteisössä asuva monialainen taiteilija, joka tekee performansseja, ääni- ja installaatiotaidetta. Koulutukseltaan Hietala on Ympäristötaiteen Maisteri.

Antti Ahonen (s.1977) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka toimii laajasti mediataiteen, performanssitaiteen ja valokuvauksen kentillä sekä niiden välillä. Hänet tunnetaan työstään mm. Kokeellisen Elektroniikan Seuran parissa ja elävän taiteen systemaattisena dokumentoijana.

www.merihietala.net ja www.anttia.net
Yhteisprojekteja: www.anttia.net/meri

Physical explorations to the city. Technology and textile free group of researchers are send to pack into different holes of the city. Some trips are made by the crew and will be presented at the festival by photos, some trips are open to the audience.

Squeezing is a method that artists Hietala and Ahonen has explored for several years. While world is turning more digital, the piece gives strong physical experiences. The viewer is challenged to think about their personal boundaries and relation with the environment.

Palaa takaisin