Turun Sanataideyhdistys – Muutoksen runoja

Laji:
Vuorovaikutuksellinen sanataideteos
Paikka:
Jokiranta
Aika:
10.6. 17:00 ja 11.6. 12:00

Korvaruno on Turun Sanataideyhdistyksen kehittämä runonkirjoittamisen metodi. Korvaruno perustuu kohtaamiseen, jossa runon saaja puhuu ja sanataiteilija kokoaa kuulemistaan sanoista runon. Runo on siis runon saajan omaa puhetta, vaikka runolla onkin kaksi tekijää, runoilija ja puhuja. Olohuone-festivaalissa korvarunojen teemana on muutos. Jokainen osallistuja saa valita jonkin muutoksen, pienen tai suuren, konkreettisen tai abstraktin, josta hän haluaa kertoa, ja näin syntyy runoja muutoksista, joita kaupungissa liikkuvat ihmiset ovat kohdanneet. Teos havahduttaa näkemään koko ajan ympärillä tapahtuvat, ihmisten arkisen elämän pyörteisiin kätkeytyvät muutokset ja auttaa sanoittamaan näitä muutoksia.

Turun Sanataideyhdistys ry toimii monipuolisesti sanataiteen alalla Turussa ja lähikunnissa. Yhdistyksen koulutetut ohjaajat työskentelevät laajasti sanataiteen ja soveltavan taiteen alueella Varsinais-Suomessa, ja heillä on osaamista ja kokemusta niin dementiavanhusten, erityisnuorten kuin pienten lastenkin kanssa työskentelystä. Vuonna 2007 Turun sanataideyhdistys on perustanut Sanataidekoulu Kratin ja ylläpitää sen alaisuudessa sanataiteen perusopetusta.

Palaa takaisin