Skip to main content
Muutolohuoneessa tapahtuu

Olohuone ry etsii tuottajaa – hae 14.2.2016 mennessä!

Hae meille tuottajaksi!

Tuottajan toimenkuvaan kuuluvat Olohuone 306,4km2 –kaupunkitaidetapahtuman (9.-11.6.2016)
käytännön järjestelyt sekä ohjelman koostaminen yhdessä Taideyhdistys Olohuone ry:n hallituksen kanssa. Tuottaja
toimii itsenäisesti, mutta osallistuu säännöllisesti yhdistyksen hallituksen sekä työryhmien tapaamisiin.

Festivaalin suhteen tärkeimpiä työtehtäviä ovat tapahtuman aikataulutus ja budjetin seuraaminen,
oheisohjelmien, kuten klubien, käytännön järjestelyt, yritysyhteistyö sekä raportointi Olohuoneen
hallitukselle tapahtuman jälkeen.

Tuottaja hoitaa itsenäisesti taiteilijaviestintää. Lisäksi hän suunnittelee ja toteuttaa yhdessä Olohuoneen
vapaaehtoisten sekä graafikon kanssa tapahtuman markkinointia. Tuottaja vastaa myös
tuotantoharjoittelijan ohjaamisesta.

Eduksi katsomme aiemman kokemuksen vastaavista tehtävistä sekä nykytaidekentän tuntemuksen.

Työ on määräaikainen ja alkaa maaliskuun 2016 alussa jatkuen 30.6.2016 saakka. Lisäksi elokuussa tuottaja osallistuu
festivaalin raportointitehtäviin sekä seuraavan vuoden apurahahakujen ja festivaalin teoshaun
valmisteluun. Tehtävästä maksetaan kertaluontoinen työkorvaus (5000 euroa) palkkiona tai laskulla.
Työaika on keskimäärin n. 22,5 tuntia viikossa painottuen kuitenkin erityisesti festivaalin ajankohtaan.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV 14.2.2016 mennessä osoitteeseen taideyhdistys.olohuone@gmail.com.
Lisätietoja tehtävästä ja hakumenettelystä osoitteesta taideyhdistys.olohuone@gmail.com tai tarvittaessa arkisin klo 12-14 numerosta 050-5423582 (Suvi Kiukas).