Skip to main content
festivaaliohjelmaMuutolohuoneessa tapahtuuteokset

Voiko taiteen avulla muuttaa maailmaa? –tämän vuoden festivaalin teemasta

muutos sc

Vuosi sitten näihin aikoihin syvennyimme pohtimaan tämän kesän teemaa. Polveilevissa keskusteluissa sivuttiin ajankohtaisia teemoja taiteen tekemisestä ja sen julkisesta esittämisestä sekä (kaupunki)taiteen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Tätä ennen, Olohuone ry:n kymmenvuotista olemassaoloa juhlistavassa seminaarissa 8.6.2015 käytettiin puheenvuoroja erityisesti taiteilijan työn muutoksesta viime vuosien aikana: kiireen lisääntymisestä, urbaanin kaupunkikulttuurin noususta sekä yleisen mielipideilmaston muuttumisesta. Keskustelua käytiin taiteen väline- ja itseisarvosta, osallistamisen poliittisuudesta sekä taiteenroolista yhteiskunnallisissa muutoksissa.

Olohuone- festivaalien teoksissa ajan henki on varmasti ollut aina aistittavissa. Seminaarissa sivuttiin myös festivaalin kymmenen vuoden aikana läpikäymiä muutoksia: kun ensimmäisessä Olohuone 306,4km2 – kaupunkitaidefestivaalissa painotus oli iloisissa ja yllättävissä kohtaamisissa, oli viime vuoden teoksissa havaittavissa enemmän suoraa yhteiskunnallista ja poliittista virettä.

Murroksia koettiin myös Olohuone ry:n sisällä pitkin syksyä. Vanhoja toimijoita lähti kohti uutta ja muita innokkaita tuli tilalle. Podettiin pientä ikäkriisiä ja neuvoteltiin uudelleen toiminnan suuntaviivoja ja mietittiin koko festivaalin ideaa ynnä toteutusta – ja ylipäätänsä kaiken mielekkyyttä. Muutokset lähtivät yhdistyksessä sisältä ulospäin ja peilautuivat niin ikään laajempiin, taiteen kentällä käytyihin keskusteluihin. Muutos on siis teemana melko suoraa jatkumoa viime vuoden seminaarissa ja festivaalissa käytetyille puheenvuoroille.

Yhteiskunnalliselle keskustelulle seuraa jatkoa etenkin festivaalin avaavalla Eteisklubilla Bar Kukassa 9.6. klo 19 alkaen, jolloin pohditaan muutosta kaupunkitaiteessa. Tämän vuoden festivaalin teokset vastaavat osittain ja omalta osaltaan kysymykseen, joka aika ajoin nousee esille: voiko taiteen avulla muuttaa maailmaa? Maailman sekä Turun muuttamisen lisäksi Olohuoneelle on edelleen tärkeää taiteen tuominen kaduille ja toreille, ihmisten pariin ja instituutioiden ulkopuolelle.

Viime syksyn avoimessa teoshaussa taiteilijoita kehotettiin pohtimaan mm. seuraavia kysymyksiä: Missä näet muutoksen? Mihin suuntaan taiteesi kaupunkia ja kaupunkilaisia vie? Mikä on muuttunut Turussa kymmenen tai sadan viime vuoden aikana? Mikä tulee muuttumaan? Yksi taideteos ei voi antaa vastausta kaikkeen, mutta se voi esittää yhden paljastavan kysymyksen.

Vuoden 2016 festivaalin kahdeksan teosta lähestyvät osittain melko konkreettisestikin näitä kysymyksiä. Olohuoneelle tyypilliset yleisön ja taiteen yllättävät kohtaamiset tapahtuvat tänä vuonna esimerkiksi runon tai installaation kokemisen kautta. Kaupunkitilaa tutkitaan ilmastonmuutoksen, perspektiivin muutoksen tai todellisen paikan muuttamisella mielikuvituksen avulla toiseksi. Tarkastelun alla ovat myös ihmisen tulevaisuus, keinotekoinen ympäristö ja eristäytyminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen, karnevaalitunnelmaa unohtamatta. Teoksiin voit tutustua täältä.

klapeti klap

Kirjoittaja on Olohuone ry:n puheenjohtaja