Skip to main content
Muut

Vuoden 2022 festivaalin teoshaku on avoinna 1.10.-30.11.2021

By 1.10.20213 tammikuun, 2022No Comments

Etsimme teoksia osaksi ensi kesän kaupunkitaidetapahtumaa (3.-5.6.2022) kaupunkiympäristöön toteutettavaksi.

Mukaan hakevat teokset voivat olla ympäristö- tai yhteisötaidetta, installaatioita, performansseja, tanssia, työpajoja, esityksiä, virtuaalitodellisuuksia, maalauksia, äänitaidetta, videoita, tarinoita, juhlia – kaikkea, minkä voi käsittää taiteeksi. 

Taiteen alueena on 306,4 neliökilometriä, siis koko Turku. Paikkasidonnaisuus on tapahtuman ydin. Tapahtuma on yleisölle ilmainen ja siitä pyritään tekemään myös muutoin helposti saavutettava. Sen tavoitteina ovat arkisen ympäristön toisin kokeminen sekä vuorovaikutuksen kehittäminen mahdollistamalla taiteen kohtaaminen odottamattomissa tiloissa ja tilanteissa. 

 

Vuoden 2021 Olohuone 306,4km² -kaupunkitaidefestivaalin teemana on Yhteys

Yhteydet ovat olennainen osa kaupunkia ja kaupunkikulttuuria. Yhteisöllisyys, ihmisten väliset yhteydet, kulkuyhteydet ja verkkoyhteydet kuuluvat meidän kaikkien arkipäivään.

Yhteys on käsite, joka on pandemia-aikana noussut esiin monellakin tavalla ja varmasti koskettanut monia. Yhteys tärkeisiin ihmisiin on voinut katketa, yhteisöllisyyden kaipuu on vaivannut monia ja etäyhteydenpidosta on tullut arkipäiväinen asia. Yhteyttä käsitellessä katseen voi kääntää myös tulevaisuuteen ja yhteyksien uudelleenrakentamiseen, tai niihin yhteyksiin jotka ovat säilyneet vaikeuksista huolimatta.

Yhteys teemana on laaja, ja antaa sijaa monialaiselle tulkinnalle. Yhteisöllisyyden ja ihmisten välisten yhteyksien lisäksi teemaa voi käsitellä myös abstraktimmalla tasolla, ja keskittyä asioiden välisiin yhteyksiin, syy-seuraus-suhteisiin jne.

 

Olohuone 306,4km² -kaupunkitaidefestivaalin (3.-5.6.2022) teoshaku on auki 1.10.-30.11.2021.

Teosehdotuksia voivat tarjota yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat osat:

  • Työsuunnitelma ja aikataulu.
  • Todenmukainen budjetti, jossa on eriteltyinä matka- ja materiaalikulut.
  • Lyhyt kuvailu ehdottamastasi teoksesta ja sen tavoitteista (max. 200 sanaa).
  • Yksityiskohtainen teossuunnitelma (n. yksi A4), josta käy ilmi teoksen muoto/rakenne, tarvittavat materiaalit, koko, sijoituspaikka, teoksen kesto sekä sen säänkestävyys. Teoksen toteuttamisvastuu on taiteilijalla.
  • (Tarvittaessa) teosta havainnollistavat liitteet .

 

Teoshaku päättyy 30.11.2021 klo 23.59. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen taideyhdistys.olohuone@gmail.com. Hakemuksen otsikon tulee olla muodossa “Teoshaku: Nimesi”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Taideyhdistys Olohuoneen hallitus käsittelee ehdotukset asiantuntijatyöryhmän kanssa vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaikkiin teosta hakuaikana ehdottaneisiin otetaan yhteyttä, kun festivaalin teokset on valittu. Tapahtumaan mukaan valituista ja suunnitelman mukaan toteutuneista teoksista maksamme n. 500 euron suuruisen teospalkkion sekä materiaalikuluja. Rahoituspäätösten varmistuttua keväällä 2022 vahvistamme teoskohtaiset budjetit, joiden matka- ja materiaalikulut aiempina vuosina ovat olleet noin 100–700 €/teos. Yhdistyksemme hankkii teoksille toteutusluvat.

 

Lisätietoa: taideyhdistys.olohuone@gmail.com