Turkupisteitä (2023)

J. Koho

Laji:
Osallistava ääniteos
Paikka:
Turun keskusta-alue, virtuaalinen osuus tällä sivulla
Aika:
Pe 2.6. alkaen

Turkupisteitä (2023) on sarja Turun keskusta-alueelle sijoittuvia omatoimisesti koettavia paikkasidonnaisia ja -lähtöisiä teoksia, joiden keskiössä on kuuntelu, liike ja ääni. Teoskokonaisuuteen sisältyvä kartta, ääniteokset ja kirjalliset ohjeet sekä kuunteluharjoitteet ovat syntyneet vuorovaikutteisesti teokseen valikoituneiden paikkojen kanssa sekä niiden inspiroimina. Turkupisteitä ehdottaa erilaisia tapoja aistia, havainnoida, lähestyä ja kokea kaupunkiympäristöä sekä olla vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Teoksen virtuaalinen osuus, eli kuunteluohjeet ja linkit löytyvät tältä sivulta hieman alempaa

Siirry ohjeisiin

Taiteilijasta: 

Koho on laaja-alaisesti äänen parissa työskentelevä äänitaitelija ja suunnittelija. Live-esiintymisten ja -esitysten, ääni-installaatioiden, radioteosten, kuuntelukarttojen ja -kävelyiden ohella hän tekee yhteistyötä eri taiteenalojen toimijoiden kanssa. Taiteellisen työskentelyn lisäksi hän on ollut mukana toimittamassa ja kuratoimassa useita kokeelliseen musiikkiin ja äänitaiteeseen keskittyviä julkaisuja, radio-ohjelmia, tapahtumia, näyttelyitä ja festivaaleja. Viime vuosina hänen kiinnostuksensa on suuntautunut äänen ja kuuntelun käytäntöjen sekä teorioiden ohella jo kuultavan kuunteluun.

Turkupisteitä 2023

Turkupisteitä?

Turkupisteitä on osa vuoden 2023 Olohuone306 -kaupunkitaidefestivaalin ohjelmistoa. Teoskokonaisuus muodostuu eri paikkojen innoittamana syntyneistä pakkasidonnaisista ja -lähtöisistä harjoitteista – Turkupisteistä, jotka ehdottavat erilaisia tapoja aistia, havainnoida ja lähestyä kaupunkiympäristöä sekä olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Teoksen osat sijoittuvat Turun keskusta-alueelle ja ne on mahdollista käydä kokemassa omatoimisesti itselle sopivana ajankohtana.

Tietoa reitistä

Reitin pituus n. 2 km

Arvioitu kesto n. 2–3 tuntia

Reitti ei ole esteetön. Se sisältää suuria korkeuseroja, portaikkoja ja on paikoitellen päällystämätön. Karttaan merkitty reitti on tarkoitettu kuljettavaksi ensisijaisesti kävelyteitä ja olemassa olevia reittejä pitkin, liikennesääntöjä noudattaen.

Yleisohjeet

Turkupisteiden kiertäminen tapahtuu vapaaehtoisesti, omatoimiseesti ja omalla vastuulla. Pidä huolta itsestäsi ja omasta turvallisuudestasi liikkuessasi pisteeltä toiselle ja tehdessäsi harjoitteita. Huomioi samalla myös muut reitin varrella oleilevat ja liikkuvat ihmiset, eläimet, kasvit sekä ajoneuvot ja varmista ettet ole kenenkään tiellä tai aiheuta toiminnallasi minkäänlaista haittaa tai vahinkoa. Harjoituksia tehdessä on tärkeää pysyä koko ajan tietoisena siitä mitä tekee ja mitä ympärillä tapahtuu.

Karttaan merkitty reitti ja pisteiden sisältämät harjoitteet ovat suuntaa antavia. Halutessasi voit soveltaa ja muokata niitä itsellesi sopiviksi. Voit käyttää pisteiden kiertämiseen sen verran aikaa kuin tahdot ja kiertää ne kaikki joko yhdellä kertaa, tai valita niistä vain muutaman. Siirtymät Turkupisteeltä toiselle kuuluvat myös osaksi teosta. Niiden aikana on suositeltavaa ylläpitää keskittynyttä tarkkaavaisuutta ja ihmetellä kaupunkiympäristöä sekä itseä sen osana, ikään kuin kokisi kaiken ensimmäistä kertaa. Voit vaikka yrittää löytää kaupunkiin uusia kuulo- ja näkökulmia tai muodostaa henkilökohtaisia suhteita reitin varrelta löytyviin asioihin, paikkoihin ja tiloihin esimerkiksi niistä kirjoittamalla ja piirtämällä tai niissä oleilemalla.

Ennen jokaista harjoitetta kannattaa lukea sen ohjeistus huolellisesti läpi. Näin saat ennalta käsityksen sen sisällöstä ja vaiheista, mikä helpottaa harjoitteen tekemistä. Harjoitteita tehdessä kannattaa välttää kiirettä, sillä tarkka ja keskittynyt aistiminen sekä havainnointi vaativat aikaa. Hidastelu, pysähtely ja taukojen pitäminen on siis sallittua ja suotavaa. Halutessasi voit ottaa mukaasi taukoja varten myös jotain pientä syötävää ja juotavaa. Turkupisteiden kiertämisen on tarkoitus olla paineetonta, mukavaa ja miellyttävää tekemistä. Mikäli koet niitä tehdessäsi olosi epämiellyttäväksi, voit siirtyä seuraavaan pisteeseen tai keskeyttää kierroksen ja palata sen pariin myöhemmin uudelleen.

Turkupisteet voi kiertää myös vuorokauden eri aikoina, missä järjestyksessä tahansa ja niin monta kertaa kuin tahtoo. Toistot mahdollistavat eri kertojen välisten samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien vertailun sekä havaintojen ja kokemusten tarkentumisen, laajenemisen, syventymisen ja toisin kohdistumisen. Lisäksi ne avaavat väyliä tarkastella sitä, miten itse muutut kuuntelija–kokijana kerta toisensa jälkeen ja mitkä ovat niitä ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä, jotka näihin muutoksiin mahdollisesti vaikuttavat.

Turkupisteiden kiertäminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän kartan ja ohjeiden avulla. Näiden lisäksi osa Turkupisteistä sisältää linkkejä äänitiedostoihin ja muuhun oheismateriaaliin. Niiden kuunteleminen, katsominen ja lukeminen vaatii internetyhteydellä varustetun älylaitteen. Turkupisteet ja niiden sisältämät harjoitteet voi kuitenkin kiertää ja myös osin tehdä ilman älylaitetta, mutta pääsy oheismateriaaliin ja siihen perehtyminen rikastuttaa osaltaan teoskokemusta ja tuo esille kaupunkitilan historiaa, kerrostumia ja siihen kytkeytyviä toisia teoksia.

Suositeltavat mukaan otettavat varusteet:

Internetyhteydellä varustettu älylaite

Kuulokkeet

Kynä ja paperia

Hyvät kävelykengät

Säänmukainen vaatetus

Syötävää ja juotavaa

Hyvää matkaa!

Turkupisteitä 2023

0. Vartiovuorenpuisto

Etsi lähiympäristöstä sellainen paikka, joka tuntuu mieluisalta ja jossa voit seistä, istua tai makoilla noin kymmenen minuutin ajan kaikessa rauhassa häiriintymättä tai häiritsemättä muita. Yksi vaihtoehto on mennä Turun Akatemian observatorion vieressä sijaitsevan pienen kummun päälle, joka on Turun alueella yksi ensimmäisiä meren alta esiin tulleita kohtia (5000 eaa.).

Sopivan paikan löydettyäsi asetu aloillesi ja anna hengityksesi tasaantua. Päästä irti mahdollisesta kiireen tunnusta, unohda hetkeksi kaikki muu ja keskity vain siihen mitä olet nyt tekemässä. Jos tiedät jonkin itsellesi sopivan rentoutumismenetelmän, voit hyvin käyttää sitä. Yksi mahdollisuus on sulkea silmät kevyesti ja ottaa muutama syvä sisään- ja uloshengitys. Uloshengityksen aikana voit rentouttaa koko kehon ja päästää irti kehon ja mielen jännityksistä. Tämän jälkeen anna hengityksen palautua omaan pakottamattomaan rytmiinsä ja keskity hetkeksi tarkkailemaan sen liikettä. Jos mieleesi nousee ajatuksia, voit todeta ne ja antaa niiden vapaasti tulla ja mennä omia aikojaan.

Kun koet olevasi valmis, voit vähin erin avata silmäsi ja kaikki muut aistisi ja siirtää huomiosi kohti ulkomaailmaa ja ihmetellä sitä kiinnostuneesti ja uteliaasti ihmetellen. Millainen tämä paikka on juuri nyt? Entä miltä se mahtoi näyttää, kuulostaa, tuoksua ja maistua 7000 vuotta sitten?

*

Seuraavaksi:

Avaa suu,
työnnä kieli ulos.
Anna ilman virrata
suun sokkeloissa.

Tunne ilma,
kosketus ihollasi
sen paljailla pinnoilla.
Miten tulet kosketetuksi,
kosketat ilman kosketusta?

Anna äänten tulla,
kurota niitä kohti.
Mitä kuuluu, mikä soi?
Mikä soi, mitä ei kuulu?
Kuka soittaa, kuuntelee?

Aisti ja anna informaation
sotkeutua, tulvia, valua, vuotaa.
Tiivistyä, tarkentua ja jäsentyä. Kokemus.
Havaitse selvänäön ja -kuulon hetket
kohinamassan seassa maailmassa.

*

Parhaimmillaan paikoilleen asettuminen, rauhoittuminen, rentoutuminen ja keskittyminen tekevät kehosta ja mielestä samanaikaisesti aktiivisia, levollisia ja vastaanottavaisia. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu, mutta sen ei tarvitse antaa häiritä. Voit lähteä kiertämään Turkupisteitä millä mielenvireellä tahansa.

1. Vartiovuoren "amfiteatteri"

Istahda hetkeksi Amfiteatterin portaille katselemaan puistoa. Kiinnitä huomiota sen väreihin, muotoihin, rakenteeseen, rajoihin ja rytmeihin sekä siinä ja sen sisällä tapahtuvaan liikkeeseen. Minkälaisen kokonaisuuden puisto muodostaa? Mistä tekijöistä se on rakentunut ja miten nämä osatekijät ovat liittyneet toisiinsa? Miltä penkillä istuminen ja puiston katseleminen tuntuu? Miten se vaikuttaa sinuun? Oletko puistossa vai osa sitä?

Katsele seuraavaksi yksittäisiä puita tarkemmin. Kutsuuko jokin tietty puu sinua luokseen? Jos kutsuu, niin voit nousta ylös, lähteä liikkeelle ja lähestyä kyseistä puuta hitain askelin. Halutessasi voit mukauttaa liikkeesi puun liikkeeseen, samalla kiinnittäen huomiota siihen, miten havaintosi puusta ja puistosta muuttuvat askel askeleelta. Kun olet päässyt melko lähelle puuta, voit laittaa silmäsi lähes kiinni ja kulkea sitä kohti vielä hitaammin askelin. Pystytkö kuuloaistin varassa havaitsemaan puun akustisen heijasteen ja sen avulla hahmottamaan välillänne olevan etäisyyden? Hidasta vauhtia sen mukaan mitä lähemmäksi puuta tulet. Jatka matkaasi niin lähelle puuta kuin pääset.

Kun olet päässyt puun vierelle, tervehdi sitä avoimen kiinnostuneesti, kunnioittavasti ja kohteliaasti. Samalla tavalla kuin lähestyisit jotakuta entuudestaan tuntematonta henkilöä, johon haluaisit tutustua. Ennen kun kosketat puun runkoa, kysy siltä oletko tervetullut, saatko luvan lähestyä ja koskettaa sitä? Mistä tiedät, oletko saanut luvan? Voitko ylipäätään saada lupaa?

Jos koet saaneesi luvan, nojaa seuraavaksi kevyesti puuta vasten joko kehosi etu- tai takapuolella. Anna otsasi tai takaraivosi laskeutua pehmeästi puun rungolle. Kun olet löytänyt sopivan asennon, voit sulkea silmäsi. Tämän jälkeen keskity hetkeksi kuuntelemaan puuta ja puiston eri puolilta kantautuvia ääniä.

Jos haluat, voit seuraavaksi nostaa kätesi korviesi korkeudelle ja sivellä puun runkoa sormenpäilläsi hyvin kevyesti, hellästi ja hiljaa. Pidä huoli siitä, ettet vahingoita puuta millään tavoin. Keskity kosketuksesta syntyviin ääniin. Miten puun eri kohdat soivat ja miten liikkeen varioiminen vaikuttaa syntyvään ääneen? Minkälaisia äänet ovat? Miltä puun koskettaminen ja sen aikaansaamat äänet tuntuvat? Minkälaisia ajatuksia ne herättävät? Mikä on hiljaisin ääni, jonka voit tuottaa ja kuulla? Ennen kuin jatkat matkaasi, hyvästele puu ja kuuntele vielä hetken aikaa sitä, puistoa ja itseäsi osana kokonaisuutta.

Jos sinulla on mukanasi ystävä, voit pyytää häntä sivelemään puun runkoa puolestasi, jotta voit itse keskittyä pelkästään kuunteluun. Halutessasi voit kokeilla samaa eri puiden ja puulajien kanssa.

Oheismateriaalia:

 • Vartiovuorenpuiston kaupunginpuoleisella rinteellä, Tähtitornin alapuolella sijaitsee Vartiovuoren Ekouteria -kuuntelupiste, jossa voi kuunnella Turun keskustan ääniä. Ekouteria on osa Simo ja Tuike Alitalon suunnittelemaa ja toteuttamaa ääni- ja ympäristötaideteosta ”Kuulumia”. Voit lukea Ekouterioista lisää ja katsoa niiden tarkemmat sijainnit seuraavasta linkistä: https://kuulumia.org

2. Kirjastosilta

Kirjastosillan suunnittelu pohjautuu Crescendo -nimiseen ehdotukseen, joka voitti vuonna 2010 siltaa koskevan suunnittelukilpailun. Musiikin yhteydessä termi crescendo tarkoittaa tasaisesti kasvavaa äänen voimakkuutta.

Kävele seuraavaksi sillan päästä päähän ja takaisin kiinnittäen huomiota sillan materiaalisuuteen, muotoon, rakenteeseen ja rytmeihin. Halutessasi voit vaihdella kävelynopeuttasi ja pysähdellä sillan eri kohdissa. Miten oma vauhtisi ja sijaintisi sillalla vaikuttavat kokemukseesi sillasta ja siihen, miten se sinulle kunakin hetkenä näyttäytyy? 

Ensimmäisen kierroksen tehtyäsi voit seuraavaksi tarkastellen siltaa sävellyksenä. Tarkastelun apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Jos sillan yksityiskohdat olisivat ääniä, äänimassoja tai äänellisiä tapahtumia, millaisia ne olisivat?
 • Miten yksityiskohtien materiaalisuus vaikuttaa äänen väriin, voimakkuuteen, tekstuuriin ja sointiin?
 • Miten äänet käyttäytyvät?
 • Miten äänet soivat yhteen?
 • Millainen kokonaisuus äänistä muodostuu?
 • Millaisia osia tämä kokonaisuus sisältää ja miten ne rakentuvat ja muuttuvat ajallisesti?

Seuraavaksi kävele sillan päästä päähän ja takaisin tarkastellen siltaa yllä olevien kysymysten valossa. Kävellessäsi voit ”soittaa” siltasävellystä mielessäsi esimerkiksi vaihtelemalla katseesi kohdetta ja muuttamalla liikkeesi nopeutta, suuntaa tai tapaa. Yritä sisällyttää crescendo osaksi soittoasi.

Kun olet tehnyt täyden kierroksen ja soittanut sävellyksen loppuun, palaa sillan keskivaiheille. Anna juuri soittamasi sävellyksen vielä soida hetken aikaa mielessäsi ja kuuntele sitä. Tämän jälkeen avaa korvasi myös ympäristön äänille ja sisällytä nämä eri puolelta kaupunkia kantautuvat äänet osaksi sävellystäsi. Jatka kuuntelua niin pitkään kuin tahdot.

Oheismateriaalia:

 • Miltä Aurajoki kuulostaa? Kuuntele Aurajoesta 1.4.2023 tallennettu vedenalainen hydrofoniäänitys:
Play Video
 • October (2019) on Turussa asuvan äänitaitelija Antti Tolvin tallentama syksyinen hetki Aboa Vetus Ars Nova -museon edustalta. Videon sisältöä hän on kuvaillut ”hienoksi minimaalisen musiikin konsertiksi, olematta sellainen ollenkaan.”  Linkki videoon
 • Kirjastosillan lähistöllä, Läntisen rantakatu 3 A:n kohdalla sijaitsee Aurajokirannan Ekouteria -kuuntelupiste. Ekouteria on osa Simo ja Tuike Alitalon suunnittelemaa ja toteuttamaa ääni- ja ympäristötaideteosta ”Kuulumia”. Voit lukea Ekouterioista lisää ja katsoa niiden tarkemmat sijainnit seuraavasta linkistä: https://kuulumia.org

3. Kauppatori & Toriparkki

Kauppatori

Kävele Kauppiaskadun ja Eerikinkadun kulmauksesta diagonaalisesti kohti Kauppatorin keskustaa ja käy istumaan torin keskellä sijaitsevalle penkille. Anna itsellesi hetki aikaa orientoitua uuteen ympäristöön, jonka jälkeen voit siirtyä seuraavaan harjoitteeseen.

Sulje silmäsi kevyesti ja nosta kämmenet korvillesi. Anna kämmentesi peittää korvat kokonaan ja vaimentaa ulkomaailman ääniä. Vietä muutama minuutti näin, keskittyen kehosi liikkeeseen, tuntemuksiin ja sen sisältä kuuluviin ääniin. Tämän jälkeen liu’uta vasen kämmen hitaasti pois vasemmalta korvalta ja kuuntele korvaan kantautuvia ääniä. Hetken kuluttua vie vasen kämmen takaisin vasemman korvan päälle, jonka jälkeen pidä molempia korvia jälleen hetken aikaa peitettyinä. Tee seuraavaksi sama oikeanpuoleisella kämmenellä oikeanpuoleiselle korvalle. Sitten kun molemmat korvat ovat jälleen olleet hetken aikaa kämmeniin suljettuina, liu’uta molemmat kämmenet samanaikaisesti hitaasti pois korvilta ja keskity kuuntelemaan molemmille korville avautuvaa ääniympäristöä.

Halutessasi käyttää kuuntelun tukena alla olevaa listaa äänien ominaisuuksista ja kohdistaa huomiosi yhteen tai useampaan niistä.

 • Äänenvoimakkuus: erittäin hiljainen – todella voimakas.
 • Äänenkorkeus: korkea – matala / tasainen – muuttuva.
 • Äänen erottuvuus: heikosti erottuva – selvästi erottuva.
 • Etäisyys: lähellä – kaukana.
 • Suunta 360°: edessä, takana, oikealla, vasemmalla, ylhäällä, alhaalla.
 • Liike & vauhti: liikkuva – paikallaan pysyvä / nopea – hidas.
 • Luonne: kertaluonteinen – toistuva.
 • Rytmi: selkeä ja säännöllinen / epäselvä ja epäsäännöllinen.
 • Tekstuuri: yksi ääni – useita ääniä / harva – tiheä / yksinkertainen – monimutkainen.
 • Äänilähde: yksi – useita.

Toriparkki

Mene Toriparkkiin Kauppatorin Aurakadun puoleisen paviljongin sisäänkäynnistä (A-portaikko) ja kävele portaat tai ota hissi alas kerrokseen K2. Ennen kun astut sisään parkkihalliin avautuvasta ovesta, pysähdy ja ole hetken aikaa paikoillasi keskittyen portaikon akustiikkaan ja ääniin. Tämän jälkeen astu ovesta sisään parkkihalliin – suureen ääni-installaatioon.

Kulje parkkihallissa hitaasti myötäpäivään jalankulkijoille merkittyä reittiä pitkin. Ole koko ajan tietoinen parkkihallissa liikkuvista kulkuneuvoista ja ihmisistä sekä niiden liikkeistä. Tarvittaessa anna tilaa, väistä tai siirry syrjään. Kävellessäsi parkkihallissa pyri tulemaan tietoiseksi kaikista siellä kuuluvista äänistä ja niiden ominaisuuksista ja yksityiskohdista. Kiinnitä huomiota myös siihen, minkälainen kokonaisuus näistä äänistä muodostuu. Tarkastele myös sitä, miten äänet ja niiden muodostama äänimassa muuttuu samalla kun liikut tilassa. Halutessasi voit pysähdellä parkkihallin eri kohdissa tarkentaaksesi ja päivittääksesi kuulokuvaa. 

Kun olet tehnyt täyden kierroksen parkkihallissa, poistu sieltä samasta ovesta mistä tulitkin. Samalla kun kävelet portaat ylös tai otat hissin, jatka tarkkaavaista kuuntelua. Avaa Kauppatorille vievä ovi erittäin hitaasti ja astu siitä ulos keskittyen erityisesti siihen hetkeen, jossa sisä- ja ulkotila kohtaavat, sulautuvat toisiinsa ja lopulta erkanevat toisistaan.

Oheismateriaalia:

4. Hansakortteli

Mene sisälle Hansakortteliin Kauppatorin puoleisesta sisäänkäynnistä, joko Aurakatu 10:n tai 12:n kohdalta. Kävele tai ota hissi toiseen kerrokseen ja suuntaa kohti Hansatoria.

Kun olet päässyt Hansatorin läheisyyteen, etsi itsellesi paikka, jossa voit istua hetken aikaa kaikessa rauhassa. Sopivan paikan löydettyäsi voit istuutua alas pohtimaan seuraavia kysymyksiä: Minkälaisia ääniä kuulen? Miten kuulemani äänet vaikuttavat minuun? Minkälaisen tunnelman äänet luovat? Minkälaista tunnelmaa ne yrittävät luoda? Onko kuulemillani äänillä jokin tehtävä, tarkoitus tai tavoite? Miten kuulemani äänet käyttäytyvät tilassa ja miten tila värittää niitä? 

Kun olet pohtinut näitä kysymyksiä hetken aikaa, voit siirtää tarkkaavaisuutesi itsestäsi kohti ulkomaailmaa ja havainnoida esimerkiksi sitä, miten tilassa kuuluvat äänet mahdollisesti vaikuttavat toisiin ihmisiin. Voit kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, miten ja millä nopeudella ihmiset tilassa liikkuvat.

Seuraavaksi voit nousta ylös ja lähteä liikkeelle, sillä tavalla, jolla tyypillisesti liikut. Liiku näin hetken aikaa, jonka jälkeen voit aloittaa tietoisemman liikkeesi tavan ja sen laadun tarkastelun. Miten liikkeesi on suhteessa toisiin liikkujiin, tilaan ja ääniin? Miten ne ohjaavat liikettäsi? Käykö liikkeesi yhteen tilan ja muiden siellä liikkuvien kanssa? Entä jos muutat liikkumisesi tapaa tai nopeutta? 

Laita seuraavaksi älylaitteestasi soimaan seuraava kappale ja havainnoi miten musiikin vaihdos mahdollisesti vaikuttaa sinuun itseesi ja tapaasi kokea ja hahmottaa ympäristöä sekä liikkua siinä.

Play Video

Antaudu äänten liikutettavaksi ja niiden vietäväksi. Lopuksi etsi itsellesi jälleen sopiva paikka ja sammuta musiikki. Havainnoi jälleen ympäristöä ja omaa olemistasi siinä. Huomaatko muutosta? Onko sitä? Jos on, niin millainen tuo muutos on? Halutessasi voit toistaa harjoitteen niin monta kertaa kuin tahdot. Voit myös kokeilla sitä jollakin toisella musiikilla.

Kun olet tehnyt harjoitteen, poistu Hansakorttelista Kauppatorin puoleisesta uloskäynnistä (Aurakatu 10 tai 12).

Oheismateriaalia:

5. Taidemuseon edusta

Nouse portaita pitkin Taidemuseon edustalla sijaitsevalle tasanteelle. Tasanteelle päästyäsi käänny Aurakadun suuntaan.

1)
Aloita edessäsi avautuvan näkymän havainnointi kauimmaisesta pisteestä, jonka voit nähdä. Kuljeta katsettasi tästä pisteestä vähin erin lähemmäksi ja lähemmäksi, kunnes katselet omaa nenänpäätäsi. Pyri tekemään matkan aikana mahdollisimman useita, monipuolisia ja tarkkoja havaintoja.

2)
Katsele seuraavaksi tätä samaista näkymää kuten katsoisit juuri sinua varten tehtyä esitystä. Käytä tähän aikaa 5–10 minuuttia. Jos sinulla on käytössäsi puhelin, voit käyttää sen ajastinta merkkaamaan esityksen alkua ja loppua. Ennen esitystä, sen aikana tai sen jälkeen voit halutessasi pohtia kokemaasi seuraavien kysymysten kautta.

 • Mitä ääniä kuulet ja minkälaisia ne ovat? Mistä suunnasta ja miltä etäisyydeltä äänet tulevat?
 • Kuinka voimakkaita äänet ovat, miten ne käyttäytyvät ja mistä ne ovat lähtöisin?
 • Mitä sellaista näet, joka todennäköisesti tuottaa ääntä, vaikka et kuule sitä?
 • Mitä ääniä kuulet, mutta et voi nähdä niiden lähdettä?
  *
 • Millainen on esityksen valo- ja äänisuunnittelu sekä lavastus?
 • Millainen on esityksen ohjaus, dramaturgia ja koreografia?
 • Minkälaisen kokonaisuuden esitys muodostaa?
 • Mitkä ovat esityksen rajat?
  *
 • Kuka esiintyy ja kenelle? Kuka katsoo ja ketä?
 • Minkälaisia rooleja esitys sisältää?
 • Miten esitys muuttuu, jos pää- ja sivuroolit vaihtavat paikkaa?
 • Entä jos huomio annettaan kasveille, eläimille, rakennuksille ja tie-, sähkö- ja vesiverkostoille?
  *
 • Minkälainen rooli sinulla oli esityksessä? Vaikutatko esitykseen, sen sisältöön tai kulkuun?
 • Voitko kyseenalaistaa, muuttaa tai murtaa tapaasi katsoa, lukea, tulkita ja kokea esitystä?
 • Miten esitys muuttuu, jos vaihdat katseesi suuntaa, tai suuntaudut sitä kohti jokin toinen aisti edellä?
 • Miten esitys muuttuu, jos fyysisesti vaihdat paikkaa, josta koet sitä.

3)
Koe esitys vielä kertaalleen vaihtoehtoisella ääniraidalla. Laita älylaitteestasi soimaan Taidemuseon lähiympäristöstä tallennettuihin sähkömagneettisiin ääniin perustuva ääniteos. Esityksen jälkeen voit pohtia edellä mainittujen kysymysten lisäksi myös sitä, miten ääniraita vaikutti esityskokemukseen.

Play Video

Oheismateriaalia:

6. Logomon silta

Vietä aikaa Logomon sillalla kävellen sitä pitkin ja pysähdellen sen eri kohdissa. Pyri saamaan sillasta mahdollisimman tarkka ja runsas kokonaiskäsitys ja moniaistinen kokemus. Tämän jälkeen voit keskittyä hetken aikaa tilan ääniin ja akustiikkaan.

 • Kuuletko tilan, jossa äänet soivat?
 • Mistä ja miten äänet tulevat ja kantautuvat siihen?
 • Miltä tilan ja äänien kuunteleminen tuntuu?
 • Minkälainen tunnelma tässä tilassa on?
 • Miten äänet mahdollisesti vaikuttavat kokemukseesi tilan tunnusta?

Sillan kattoon on ilmeisesti asennettu säännöllisin välimatkoin 46 kaiutinta. Sopisiko tähän tilaan mielestäsi jonkinlainen pysyvä ja kiinteä-ääniteos? Jos sopisi, niin millaista äänimateriaalista se sisältäisi ja miten se olisi sommiteltu ajallisesti ja tilallisesti? Kuinka kauan ääniteos kestäisi ja minkälaista tunnelmaa sillä pyrittäisiin luomaan?

Seuraavaksi voit alkaa liikkua sillalla erilaisia kehoääniä tuottaen. Äänten ei tarvitse olla (mutta ne saavat olla) ns. musikaalisia, vaan ne voivat olla mitä tahansa olemisesta, liikkeestä ja toiminnasta syntyvää ääntä kuten kahinaa, kilinää, kohinaa, kolauksia, kopinaa, sihinää, suhinaa, rahinaa, ritinää ja tömähdyksiä. Jos uskallat, voit myös laulaa tai käyttää ääntäsi muulla tavoin. Äänet voivat olla myös hyvin huomaamattomia ja hiljaisia. Todennäköisesti tuotat jatkuvasti jonkinlaista ääntä, myös ollessasi paikallasi. Keskity aluksi havaitsemaan näitä ääniä. Sitten voit aloittaa tietoisemman äänten etsimisen ja kokeilla erilaisia tapoja tuottaa niitä. Kun olet löytänyt muutamia ääniä, voit aloittaa niillä improvisoimisen ja samalla etsiä uusia ääniä ja äänentuottamisen tapaoja. Lopuksi voit hahmotella löytämistäsi äänistä jonkinlaisen kokonaisuuden ja esittää sen.

Oheismateriaalia:

Lopuksi

Etsi itsellesi lähiympäristöstä sellainen paikka, jossa voit seistä, istua tai makoilla mukavasti noin kymmenen minuutin ajan. Sopivan paikan löydettyäsi asetu aloillesi, anna hengityksesi tasaantua ja päästä irti harjoitteista ja niihin liittyvästä suorittamisesta. Voit vain ummistaa silmäsi, rentoutua ja antaa kaikkien ajatusten, tuntemusten sekä ympäristöstä kuuluvien äänten tulla ja mennä ilman tarvetta tulkita tai tarttua niihin.

Kun koet olevasi valmis, avaa silmäsi ja suuntaa aistisi kohti maailmaa, sitä avoimen uteliaana ihmetellen. Tämän jälkeen voit muistella juuri tekemääsi matkaa, sen aikana kertyneitä havaintoja ja kokemuksen herättämiä ajatuksia, assosiaatioita ja tuntemuksia. Voit myös pohtia muuttiko Turkupisteiden kiertäminen suhdettasi alueeseen ja niihin paikkoihin, joissa se tapahtui. Halutessasi voit kiertää Turkupisteet uudelleen.

Kiitos!